Nordiska länder avser Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Eftersom handeln med e-handel visar en enorm tillväxt globalt påverkas de nordiska länderna också av populariteten för online shopping. Statistik indikerar en ökning med 11% i e-handelsförbrukningen under de första sex månaderna av 2018 jämfört med 2017! Växande e-handel har orsakat ett behov av effektiv 3 PL för Norden.

Studier indikerar att de maximala onlineshopparna i Norden tillhör Sverige. Faktum är att online-köpare nu också är specifika när det gäller leveranssättet för varorna. De flesta köpare med så stränga krav tillhör Sverige och Danmark. Köpare är så specifika när det gäller deras krav att om de inte uppfylls, de inte är intresserade av att handla från just den webbplatsen. Detta gör det nödvändigt för e-handeln att ha en strömlinjeformad 3 PL för Norden.

Det faktum att Sverige är det land med maximal efterfrågan från online-shoppare, gör det ett bra val att etablera ett nordiskt 3 PL-företag här. Förutom att tillgodose behoven hos 3 PL för de nordiska länderna, kan det nordiska 3 PL-företaget också tillgodose de skandinaviska ländernas, Europeiska unionens och Nordeuropas logistikbehov. Dessa regioner utgör tillsammans en kundkrets på cirka 500 miljoner! Sverige har också välutvecklade infrastrukturanläggningar som gör det möjligt att stödja effektiv logistik. Bra järnvägs- och vägtransportsystem i kombination med högfrekvent färjetrafik och ett omfattande nätverk av hamnar. Utöver dessa har Stockholm Arlanda flygplats de bästa faciliteterna för att hantera flyglast. Därför ser vi att Sverige inte bara har en stor efterfrågan på logistik utan också är välutrustad för att tillgodose de olika logistikkraven.

Om du är en ägare av e-handel behöver du definitivt tjänster från ett Nordic 3 PL-företag.

Här är en kort guide till vad du behöver se upp när du väljer en:

Effektivt distributionsnätverk:

Logistikföretaget 3 PL bör kunna integrera all information mellan leverantörer, konsumenter, banker, transportörer etc.

Internet och telekommunikation av hög kvalitet:

Det nordiska 3 PL-företaget har avancerade internetanläggningar och telekommunikationsnätverk som säkerställer ett sömlöst flöde av information och överföring av varor.

Tullhantering:

Eftersom 3 PL för nordiska länder innebär internationell överföring av varor, bör företaget ha personal som är väl förtrogen med bestämmelserna och bestämmelserna för destinationernas tull.

skalbarhet

Det nordiska 3 PL-bolaget borde kunna skala sin verksamhet enligt de växande kraven.

digitalisering

Det är viktigt att välja ett 3 PL nordiskt företag som använder digitaliserade 3 PL-lösningar eftersom teknik är nödvändig för effektiv logistikhantering.

Prime Penguin är en digital plattform för outsourcing av e-handelslogistik, som tillhandahåller omfattande 3 PL-lösningar för såväl Norden som globalt. Prime Penguin kommer att fungera som din omfattande e-handelspartner, där Prime Penguin har samarbetat med utvalda 3PL-företag globalt. Prime Penguin erbjuder en enkel plug and play-lösning för din e-butik där Prime Penguin är förkopplad med de stora e-handelsplattformarna. Med Prime Penguin kan du ansluta din e-butik till satellitlager, nära kundens plats och du kan styra all din logistik digitalt via din favoritapparat.