Tredjeparts logistiktjänster har blivit viktiga för framgången för e-handelsföretag. Tredjepartslogistik hanterar funktioner som lager, packning, lagerhantering, frakt etc.

Vad är komplett tredjepartslogistik för e-handel?

Komplett tredjepartslogistik för e-handel innebär komplexa och uttömmande processer som garanterar expertis och ett expansivt nätverk av delsystem. Tredjepartslogistik har framkommit som en primär drivkraft för e-handelsföretag.

Varför väljer e-handelsföretag logistik från tredje part?

Onlinehandlare måste hantera ett brett utbud av operativa och tekniska aspekter för att driva sin butik. Att hantera butikens logistik är en komplex uppgift. Tredjeparts logistiktjänster är en välkommen lättnad för e-handelsföretag eftersom de professionellt hanterar butikens hela logistik.

Hur gynnas ett e-handelsföretag genom att lägga ut logistiken till tredje part?

Lagring av varor

Tredjeparts logistikföretag har satellitlager på platser som är geografiskt distribuerade. E-handelsföretaget kan lagra sina varor på en eller flera platser efter eget val. Detta gör det möjligt för e-handelsföretaget att ha flera lager nära sina kunders platser.

Förpackning

Det tredje partens logistikföretag tar hand om paketeringen av paketet innan det levereras till kunden.

Underhåll

Att underhålla varorna och lagret är en extra uppgift som en e-handelsföretag måste utföra om den har sitt eget lager. Men när logistiken är outsourcad till en tredje part, tar 3 PL Company hand om denna aspekt.

Frakt

Tredjeparts logistikföretag för e-handel tar hand om leverans av varorna till kunderna i tid. De har tillgång till flera transportsätt. Därför kan de schemalägga leveransen så att den når kunden i tid.

Minskar risken

Att lägga ut logistik till tredje part hjälper till att minska riskerna för e-handeln. Detta beror på att när logistiken är outsourcad kommer faror i samband med förlust, skada eller förseningar i transport etc. att omfattas av tredje part.

Bättre kundupplevelse

Tredjepartslogistik för e-handel har gjort saker som samma dag leverans eller expressleverans verklighet. Detta beror på att dessa företag använder transport i flera lägen som luftvägar, järnvägar, vägbanor etc. för att säkerställa en god leverans av varor. Detta leder till kundtillfredsställelse.

Eftersom e-handelsbranschen växer för att tillgodose internationella kunder, dyker upp tredjeparts logistikföretag som det bästa sättet för dessa företag att sprida sin verksamhet.

Den enda nackdelen som ett e-handelsföretag står inför genom att lägga ut logistiken är att det tappar kontrollen över logistikverksamheten.

Prime Penguin hjälper e-handelsföretag som letar efter 3 PL-partners medan de håller kontrollen i sina händer. Vi erbjuder ett digitaliserat satellitlager på en plats du väljer. Du kan kontrollera ditt lager genom din favoritapparat med hjälp av Smartcard-gränssnittet som vi tillhandahåller enheten.

Vi erbjuder komplett tredjepartslogistik för din e-handelsbutik oavsett e-handelsplattform eftersom vi är förinställda på de flesta av de stora plattformarna.

Så om du letar efter pålitliga tredjepartslogistikpartner för din e-handelsbutik, litar på Prime Penguin!